Plava trka
Trči u Sarajevu 05. septembra 2021.
3. ITRA boda

Sarajevo, 04-05. September 2021.

Preuzmi


Trčite u Sarajevu 05. septembra 2021.

3. ITRA boda

Onda gledaj lafčino, vidiš ga”

Upravo je to ultramaratonska “Plava trka” koje kreće ispred muzeja, stare željezničke stanice na Bistriku. Sa Bistrika “Plavka” silazi na čuveni carigradski drum, odnosno put kojim se u doba Osmanlijske vladavine iz Sarajeva išlo ka istočnim dijelovima Carstva i dalje do rijeke Miljacke. Po prelasku preko Kazije ćuprije, staza se preko Darive penje na Bijelu tabiju odakle ispod Višegradske kapije ide putem Zmajevca i Špicaste stijene prema najljepšem sarajevskom izletištu Barice, te preko Mrkovića i Nahoreva upija u sebe Zelenu, nakon 20 kilometara i Žutu stazu i konačno dolazi do cilja u Semizovcu gdje je zasijala prva sijalica nakon New York-a.

Plava trka- sevdah staza na kojoj svaki kamen priča svoju priču.